Dış etkenlerin metal parçalar yüzeyinde oluşturduğu korozif etkiyi engellemek amacıyla yapılan elektrokimyasal bir kaplamadır. İletken olan, karmaşık ve monte edilmiş ürünlerde bile istenen performans gerekliliklerini sağlayabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen kaplama çeşidi içerisinde yer almaktadır. Ekonomik ve çevresel avantajlarla birlikte yüksek yüzey işleme kalitesi, bu teknolojinin mühendislik ve tüketim malları endüstrisinin diğer alanlarında kullanılmasına neden olmuştur. Kataforez kaplamayı diğer kaplamalardan ayıran başlıca özellikler aşağıdaki gibidir:
• Su bazlı epoksi kökenli bir astardır
• Elektrokimyasal yolla uygulanan bir kaplamadır.
• Daldırma yöntemi ile uygulandığı için malzemenin şekli ne olursa olsun en iyi şekilde kaplama sağlayan ve firesi olmayan %100 geri dönüşümlü bir sistemdir.
• Uygulama kalınlığı isteğe bağlı olarak 15 mikrondan 30 mikrona kadar çıkabilir ve bu kalınlık malzemenin tüm yüzeyinde homojen olarak kendini gösterir.
• Korozyon direnci olarak; kaplama kalınlığı ve homojenliği dikkate alındığında en iyi performansı sağlayan kaplama türüdür.
• Çevre dostudur.
• Yangın riskinin en az olduğu kaplama sistemidir.
• Kapalı bir devrede çalıştığı için atık yok denecek kadar azdır.