Metal veya plastik yüzey üzerine sıvı bir boya uygulama işlemidir. Firmamızda farklı boya işlemleri yapılmaktadır.
• Astar uygulama
• Astar veya kataforez yüzey üzerine son kat uygulama
• Plastik yüzey üzerine son kat boya uygulama